Zajęcia Indywidualna

dla jednej osoby
130 zł 1,5 godzinne zajęcia

Zajęcia Indywidualne dla 2 osób

Zajęcia indywidualne z dojazdem
180 PLN

A co tutaj ma być opis czego?