Regulamin dotyczy wstępu do studia jogi i korzystania z usług oferowanych przez firmę Teraz Relax Katarzyna Kosior będącą właścicielem studio jogi Teraz Relax z siedzibą przy ul. Granicznej 27 w Józefowie, NIP 5322024664, REGON 142857319 określaną dalej jako Studio.

Osoba korzystająca z usług studio określana będzie dalej Uczestnikiem.

1. REGULAMIN:

 1. Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez stronę internetową terazrelax.pl/grafik oraz app.fitssey.com/terazrelax. System rezerwacji zajęć obsługiwany jest przez firmę lightenbody z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, której Teraz Relax powierzyło przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 14 dni przed zajęciami i najpóźniej 10 minut przed zajęciami.
 3. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 3 godziny przed przyjściem, uważane są za obecne a wejście z karnetu jest pobierane.
 4. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 5. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych.
 6. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 7. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 8. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

2. PŁATNOŚCI:

 1. Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:
  – poprzez przelew online za pośrednictwem operatora Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  – gotówką na miejscu w Studio;
  – kartą płatniczą na miejscu w Studio;
  – za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Organizatora konto bankowe.

3. REKLAMACJE:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Teraz Relax oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:
  – pisemnie na adres: Teraz Relax ul. Graniczna 27, 05-410 Józefów
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@terazrelax.pl
 2. Opis reklamacji powinien zawierać:
  – informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
  – dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres;
  – oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 4. Teraz Relax udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Teraz Relax jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Teraz Relax wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Teraz Relax utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Uczestnika – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Uczestnik, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 3. Odstąpienie od umowy a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnet

REGULAMIN STUDIA TERAZ RELAX

Zasady działania STUDIA

 1. Prosimy o przyjście 5-10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Po wejściu na salę, przed zajęciami wyciszamy się.
 3. Wyłączamy lub całkowicie wyciszamy telefony komórkowe. Również WIBRACJE
 4. Ćwiczymy w wygodnym stroju sportowym, który nie uciska i nie krępuje ruchów.
 5. Ćwiczymy na bosaka, na macie prywatnej lub na macie dostępnej w studiu.
 6. Nie spożywamy obfitych i ciężkostrawnych posiłków na godzinę do dwóch przed zajęciami.
 7. Kobiety w czasie menstruacji powinny być bardziej uważne i nie wykonywać pozycji odwróconych, oraz ćwiczeń podczas, których uciskany jest brzuch.
 8. Powiedz prowadzącemu zajęcia o swoim stanie zdrowia , aktualnych problemach, urazach, ciąży.
 9. Osoby, które nie skonsultowały z lekarzem swoich problemów zdrowotnych, pod kątem możliwości praktykowania jogi, ani nie uprzedziły o nich nauczyciela, ćwiczą na własną odpowiedzialność. Osoby te powinny szczególnie uważać, aby nie nadwyrężyć ciała podczas ćwiczeń.
 10. Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodnie z instrukcjami nauczyciela nie odpowiadamy.
 11. Należy niezwłocznie sygnalizować pogorszenie samopoczucia podczas zajęć.
 12. Podczas wykonywania ćwiczeń, z nikim się nie porównujemy i nie staramy się nikomu dorównać. Każdy z nas jest inny.
 13. Studio jest czynne 30 minut przed zajęciami.
 14. Drzwi Teraz Relax mogą być zamykane w czasie zajęć.
  Studio nie odpowiada za pozostawione rzeczy w szatni lub na terenie studia.
 15. Ważność karnetu obejmuje jeden lub trzy miesiące kalendarzowe w zależności od typu karnetu.
 16. W przypadku niewykorzystania karnetu z winy kursanta, w terminie na jaki został on wypisany, traci on swoją ważność, a studio Teraz Relax nie zwraca wniesionej opłaty. Nie przedłużamy karnetów.
 17. Uczestnik, który przychodzi bez zapisu akceptuje fakt, że przychodząc może nie mieć miejsca, ponieważ maksymalnie na zajęciach może być 6 osób.
 18. Faktury wystawiamy w ciągu 7 dni. Do wystawienia faktury potrzebny jest paragon fiskalny (chyba że płatność nastąpiła przelewem). Jeśli potrzebujesz faktury na firmę podaj swój NIP przy drukowaniu paragonu.